T: 015 55 68 90

Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwigheden in het verkeersrecht

 

Sinds 1 januari 2017 zijn er een aantal veranderingen in het verkeersrecht doorgevoerd.

 

- Verhoging van de geldboeten

Voor verkeersinbreuken gepleegd vanaf 1 januari 2017 zullen de geldboeten die door de politierechtbank worden uitgesproken, vermenigvuldigd worden met een multiplicator 8 (komende van 6). Praktisch betekent dit een verhoging van 30%. Voor veroordelingen die betrekking hebben op inbreuken gepleegd vóór 1 januari 2017, geldt evenwel nog de oude multiplicator van 6.

Bij een strafrechtelijke veroordeling moet u bovendien rekening houden met de gerechtskosten, die ten laste van de beklaagde worden gelegd.

Deze bevatten o.a. de dagvaardingskosten, een vaste bijdrage in strafzaken van 51,20 EUR (jaarlijks te indexeren) en een bijdrage van 25 EUR aan het Slachtofferfonds. Ook deze bijdrage aan het Slachtofferfonds moet vermenigvuldigd worden met een multiplicator 8, ongeacht de datum van inbreuk. De bijdrage aan het Slachtofferfonds is enkel verschuldigd ingeval de rechtbank een geldboete van minstens 26 EUR oplegt.

Bv. U wordt veroordeeld tot een geldboete van 20 EUR voor feiten van 31 december 2016. De geldboete bedraagt dan 120 EUR en er is geen bijdrage aan het Slachtofferfonds verschuldigd

Bv. U wordt veroordeeld tot een geldboete van 50 EUR voor feiten van 31 december 2016. De geldboete bedraagt dan 300 EUR en er is een bijdrage van 200 EUR aan het Slachtofferfonds verschuldigd.

Bv. U wordt veroordeeld tot een geldboete van 50 EUR voor feiten van 1 januari 2017. De geldboete bedraagt dan 400 EUR en er is een bijdrage van 200 EUR aan het Slachtofferfonds verschuldigd.

 

- Wijziging van de maximumsnelheid

Een tweede wijziging vanaf 1 januari 2017 betreft de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom. Op de Vlaamse gewestwegen geldt voortaan een algemene maximumsnelheid van 70 km/u (in plaats van 90 km/u).

Opgelet: deze wijziging is enkel van toepassing in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië geldt nog steeds de oude regeling en bijgevolg een maximumsnelheid van 90 km/u.

Uitzonderingen op de maximumsnelheid van 70 km/u zijn de volgende:

  • indien een verkeersbord een andere snelheid aangeeft;
  • op wegen waarbij de rijrichtingen gescheiden zijn door een middenberm en elke rijrichting minstens twee rijstroken heeft: hierop geldt een maximumsnelheid van 120 km/u.

 

- Negeren van de rode lichten door fietsers

Vanaf 13 februari 2012 mogen fietsers in welbepaalde omstandigheden rode of oranje verkeerslichten negeren. Dit is ingeval zij op een kruispunt rechtsaf slaan of rechtdoor rijden. Fietsers moeten nog wel steeds voorrang verlenen aan andere weggebruikers die zich op de rijbaan bevinden.

Deze afwijking is enkel mogelijk indien er een verkeersbord B22 of B23 geplaatst is.

 

B22

 

B23

 

- Onwettige flitsboetes?

Recent heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 13 december 2016 voor enige opschudding gezorgd omtrent de zogenaamde "flitsboetes".

Waarover ging de discussie? Om toegang te hebben tot de Kruispuntbank van de voertuigen via de DIV (voor de identificatie van de houder van een kentekenplaat) moet men beschikken over een specifieke machtiging. Deze moet verleend worden door het sectoraal comité voor de federale overheid van de Privacycommissie. Gezien de politiediensten niet beschikten over een dergelijke machtiging, konden zij bij een flitscontrole geen beroep op deze gegevens om een dergelijke identificatie uit te voeren.

De indruk werd gewekt dat voortaan flitsboetes, waarbij de politie de bestuurder niet zelf heeft tegengehouden, onwettig zouden zijn. Elke procedure zou automatisch moeten leiden tot een vrijspraak.

Zoals gewoonlijk wordt de soep niet zo heet gegeten, als zij wordt opgediend. Men mag niet vergeten dat de zaak ter zitting steeds uitgesteld kan worden om het openbaar ministerie toe te laten bijkomend onderzoek uit te voeren omtrent de identiteit van de bestuurder. De politierechter zelf kan ook oordelen dat een dergelijke onrechtmatigheid niet leidt tot een vrijspraak (zogenaamde Antigoon-criteria).

Enkele dagen na het bewuste arrest heeft het sectoraal comité bovendien de vereiste machtiging verleend aan de politiediensten. In de toekomst lijkt deze discussie dan ook van de baan.

Voor vragen omtrent verkeersrecht kunt u steeds ons kantoor contacteren.

 

(De nieuwsbrieven van KONSILIO Advocaten zijn louter informatief en ten behoeve van het cliënteel. De inhoud ervan kan niet worden beschouwd als een volwaardig juridisch advies. Voor concrete vragen of informatie aangepast aan een persoonlijke situatie kunt u uiteraard ons kantoor bereiken.
Er wordt getracht om de informatie in de nieuwsbrieven zo actueel en volledig mogelijk te verstrekken. De informatie hierin kan echter achterhaald zijn door recente wijzigingen. KONSILIO Advocaten kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor de juridische volledigheid van zijn nieuwsbrieven.)

Laatste Nieuws