T: 015 55 68 90

KONSILIO Advocaten, uw juridisch raadgever bij uitstek. Wij verlenen u juridisch advies en staan u bij in gerechtelijke en administratieve procedures in de meest courante rechtsdomeinen. Wij streven naar hoogstaand, stipt en creatief juridisch werk, nauw aansluitend bij de concrete noden van ons cliënteel, rekening houdend met de ruimere context van het voorgelegde juridisch vraagstuk. Wij houden ons eraan u, van bij aanvang tot het einde, stipt op de hoogte te houden van de evoluties van uw dossier, en zien er bijzonder op toe dat de balans tussen inzet en (te verwachten) resultaat in evenwicht blijft. 

KONSILIO Advocaten groepeert jonge advocaten die de traditionele waarden van de advocatuur hoog in het vaandel dragen. Wij menen dat al onze cliënten recht hebben op optimaal juridisch advies en bijstand van het hoogste niveau, en dit door een stipt, onafhankelijk, integer en toegewijd advocaat. In de relatie met de cliënt staat voor ons het wederzijds vertrouwen op de eerste plaats. Wij wensen te investeren in een samenwerking op lange termijn. In de loop van de voorbije decennia en jaren werd door een intense en duurzame samenwerking een steeds groeiend loyaal cliënteel opgebouwd, bestaande uit particulieren, ondernemingen, makelaars en institutionele procespartijen. 

KONSILIO Advocaten kan niet enkel bogen op een brede expertise, doch ook op een lange traditie van samenwerking tussen advocaten. Het samenwerkingsverband vindt haar origine in de associatie tussen wijlen oud Stafhouder mr. Frans VAN DE MERT en oud Stafhouder en medestichter van de Orde van Vlaamse Balies mr. Jan VRIJDAGHS, –de tweede associatie tussen advocaten van het arrondissement Mechelen–, opgericht op 10 juli 1966. Vanaf 1975 vervoegde mr. Constant BUELENS, het samenwerkingsverband. Na de benoeming van mr. Constant BUELENS tot Vrederechter van het kanton Mechelen (2001) en de pensionnering van mr. Jan VRIJDAGHS (2007) kwam mr. Gert BUELENS aan het hoofd van het kantoor te staan.

In 2007 kwam vervolgens de associatie tot stand tussen mr. Gert BUELENS, mr. Jill SIMONS en mr. Stefan VANDER VOORDE.

Nadat mr. Kelly KUYL in 2011 het team vervoegde, kreeg het kantoor in 2012 zijn huidige benaming KONSILIO Advocaten.

Het kantoor groeide verder doordat mr. Andy VERHAEGEN in 2014 tot de associatie toetrad.

Per 1 januari 2015 heeft KONSILIO Advocaten het gespecialiseerde advocatenkantoor ‘letselschade’ overgenomen van mr. Ward VAN LOO, met wie thans in netwerk samengewerkt wordt.

Tenslotte vervoegde ook mr. Margaux BUELENS in 2015 het kantoor en sedert 1 januari 2016 behandelt zij ook dossiers van mr. Pascale VANDAELE, die haar activiteiten als advocaat heeft afgebouwd.

Naar aanleiding van de benoeming van mr. Paul BUELENS tot Vrederechter van het kanton Mechelen werd zijn kantoor in 2016 overgenomen door mr. Andy VERHAEGEN en geïntegreerd in KONSILIO.

Konsilio is lid van VOKA Mechelen.