T: 015 55 68 90

Vereffening en verdeling na echtscheiding (huwelijkstelsels), na overlijden (erfenis), na beëindiging feitelijke of wettelijke samenwoning (onverdeeldheid), onderhandeling en procedure bij rechtbank en notaris naar aanleiding van vereffening-verdeling (vergoedingsrekeningen ex-partener/erfgenamen, overname gezinswoning, verdeling gelden en recuperatie van weggemaakte/ verduisterde goederen en gelden,..), geschillen naar aanleiding van huwelijkscontracten, samenwoning, contracten, testamenten en schenkingen (nietigheid) in het kader van een vereffening-verdeling.