T: 015 55 68 90

Strafrechtelijke verdediging Correctionele Rechtbank, Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Strafuitvoeringsrechtbank, Tuchtcollege, Hof van Assisen,
Vordering namens slachtoffer (burgerlijke partijstelling) & invordering schadevergoeding.