T: 015 55 68 90

Interdisciplinaire bepaling, -onder andere in samenspraak met gespecialiseerde geneesheer, tandarts, psychiater, orthopedist, ergotherapeut, architect, arbeidsdeskundige, loonexpert, actuaris-, van (lichamelijke) schade, bijstand en advies met betrekking tot medische expertise en verzekeringsgeneeskunde,

Berekening en begroting van (lichamelijke) schade : medische kosten, protheses, aanpassing van de woning ; hulp van derden, inkomsten en pensioenverlies (bedienden, arbeiders, ambtenaren, onderwijspersoneel), morele schade, huishoudschade, seksuele schade, esthetische schade, kapitalisatie, overlijden,

Brandschade en brandwonden ; whiplash, accidentele hernia, rug- en nekklachten, verlamming, breuken, amputaties, hersenschade, psychische schade, posttraumatisch stresssyndroom, verlies zintuigen, beschadiging organen,

Voeren van onderhandelingen en procedures in verband met recuperatie ((dringende) voorschotten op) schade,
Cumulatie van schadevergoeding gemeen recht, arbeidsongeval, beroepsziekte, ziekte en invaliditeitsuitkering, rechtstreekse verzekering, subrogatie.