T: 015 55 68 90

Pacht, pachtopzeg, bezetting zonder recht of titel, pachtvrij maken van onroerende goederen, eindepachtvergoedingen, mestrechten, prijzij, verzoeningsprocedure pacht, overdracht van landbouwbedrijven, (miskenning van) voorkooprecht, vereffening en verdeling van landbouwbedrijven na echtscheiding of overlijden, voeren van onderhandelingen en procedures naar aanleiding van stedenbouwkundige ontwikkelingen/afkoop pachtrechten, schade aan gewassen, natuurrampen, schade aan landbouwvoertuigen en –machines, opmaak contract bruikleen,..