T: 015 55 68 90

Bijstand aan minderjarigen of hun ouders wanneer die voor de (jeugd-) rechter verschijnen (problematische opvoedingssituatie of als misdrijf omschreven feiten). Probleemsituaties thuis, op school, minderjarige in gevaar, plegen van strafbare feiten, onderwijsrecht.