T: 015 55 68 90

E-commerce, domeinnamen, marktpraktijken, bescherming consument, vennootschapsrecht, handelstussenpersonen, handelscontracten, samenwerking tussen ondernemers, faillissement, WCO, transport, vervoer en expeditie.